20180522 Vi är ett litet och ärligt parti

Debattartikel Hallandsposten den 22 maj 2018

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti, i centrum står människan med sitt gemensamma ansvar för varandra. Syftet är att nå jämlika livsvillkor för alla.

Detta har vunnit en ny och allvarlig betydelse i dessa tider med en allt tydligare klimatförändring. Vi måste bromsa in överexploatering av våra naturresurser även på lokal nivå. Att klimatanpassa vår kommun kan ske på många olika sätt.

Vi vill att kollektivtrafiken förbättras med spårbunden trafik (Markarydsbanan) och busstrafik samt ett sammanhängande cykelnät inom hela kommunen med förbindelse till grannkommunerna Halmstad och Båstad.

Kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar och äldre. Allt för att minska ett privatbilberoende.

Invånarna i Laholms tio orter i inlandet ska gynnas även med tanke på den stigande havsvattennivån. Med ett fungerande kollektivtrafik finns all anledning att satsa på byggnation av klimatanpassade hyresrätter (trä som byggmaterial) i inlandet.

Att flytta distriktssköterskor och tillgång till apotek från orterna, begränsa öppettider av fritidsgårdar leder till ortens utarmning.

Aktiviteter för och med ungdomar vill vi att det satsas på, om inte kommunalt så genom föreningar med kommunalt bidrag. Även aktiviteter för äldre måste gynnas. Här kan studieförbunden och föreningar komma in. De vill vi att de spelar en stor roll i kulturella och integrerande samband tillsammans med tillgängliga kommunala bibliotek.

Sjukvården och äldrevården vill vi att det fokuseras på. Vårdcentralen i Laholm måste få längre öppettider för att avlasta lasarettets akutmottagning i Halmstad. Vårdpersonalen ska ha sex timmars arbetsdag med full lön.

Arbetsglädjen som behövs för deras svåra arbete behöver all uppmuntran.

Vänsterpartiet vill också satsa på Ungdomsmottagningen. Det måste finnas tid för ungdomar som annars lätt kan hamna i kris.

Självklart välkomnar vi nyetableringar. Men de ska passa till ekokommunen Laholm. De måste gynna ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle.

Vänsterpartiet i Laholm är ett litet parti. Det har sina fördelar. Vi behöver inte kryssa för någon, vi har ingenting att förlora men allting att vinna genom vår ärlighet.

Vi välkomnar ett samarbete med andra partier bara de håller med oss och avvisar vinster i välfärden som vi själva.

Susanne Gerstenberg

fjärdenamn på kommunlistan för Vänsterpartiet i Laholm

http://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/vi-%C3%A4r-ett-litet-och-%C3%A4rligt-parti-1.6149090